Akceptujeme a rešpektujeme psychofyzické predpoklady Vášho dieťatka, ale zároveň uprednostňujeme priamy a aktívny prístup pre urýchlenie začlenenia do kolektívu. Aj výnimočne citlivé deti sa takýmto veľakrát overeným spôsobom niekdy až prekvapivo rýchlo prispôsobia.
Minidrobci © 2016