Cenník

Pravidelné opatrovanie
Viac ako 18 hod za týždeň - 2.50 € / hod
Menej ako 18 hod za týždeň - 3.50 € / hod

Nepravidelné opatrovanie
Jednorázové opatrovanie - 4.00 € / hod

Pravidelné poldenné opatrovanie
Do 12:00 - 210 € / mesiac

Pravidelné celodenné opatrovanie, vrátane jedla - 340 € / mesiac
Opatrovanie po pracovnej dobe - 4 € / hod
Opatrovanie cez víkendy, sviatky - 5 € / hod
Opatrovanie u Vás, alebo u nás vo večerných, nočných hodinách a cez víkendy - 5 € / hod
Minidrobci © 2016