Mgr. Michaela Adamová

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, prax v školstve 8 rokov.
Minidrobci © 2016