Pre maximálny komfort Vašich detí odporúčame celodenný alebo poldenný pobyt, ponúkame však aj denný a hodinový, víkendový a cezsviatočný - podľa dohody a potrieb rodičov.

Možnosť uplatnenia nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa.
Minidrobci © 2016