Vyučovanie formou tematických celkov

Zameranie na rodinu, partnerstvo, rovnocennosť, otvorenú komunikáciu.

Dôraz na formovanie kladných, medziľudských vzťahov (kamarátstvo)

Rozvoj sociálnej obratnosti a kompetencie.

Podpora všestranného rozvoja a zdravého sebavedomia.

Spolupráca s rodičmi.

Podpora kreativity a zvedavosti.

Predškolská príprava.

Individuálny prístup.
Minidrobci © 2016